Regnskap

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskap ut over opptakskravet.

 

Emneinnhold

I dette emnet vil du lære å selv kunne føre og avslutte et enkelt regnskap. Du skal videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, grunnleggende regnskapsprinsipper og de mest sentrale vurderingsregler.

 

Forventet læringsutbytte

 

Studentene skal

 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av et finansregnskap
 • kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner: herunder merverdiavgift, lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger, og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer (også for lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
 • kjenne til standard kontoplan
 • kjenne til sentrale bestemmelser i bokføringsloven og regnskapsloven
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle avslutningsposteringer og disponering av overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
 • kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
 • ha innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for grunnleggende regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
 • kjenne til sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • kjenne til grunnleggende regnskapsanalyse

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- videoforelesninger
- øvinger med veiledning

 

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Studiebelastning:
7,5 studiepoeng, deltid
 
Varighet:
Et semester
 
Eksamen:
Emnekode: Øko110FU
4 timers skriftlig skoleeksamen
 
 
Pris:
8900,-
 
 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.