Driftsregnskap – 7,5 stp.

 

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskap ut over opptakskravet.

 

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger, og gir grunnlag for andre bedriftsøkonomiske emner seinere i studiet. Emnet skal også sette studentene i stand til å bruke relevant programvare for økonomisk analyse og presentasjon.

 

Forventet læringsutbytte

Studentene skal:

  • ha kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger
  • kjenne godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
  • kunne gjennomføre analyser for å finne kostnadsoptimalt og gevinstoptimalt produksjonsvolum
  • ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon og kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
  • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
  • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
  • kunne gjennomføre enkel budsjettering og enkle investeringsanalyser
  • kunne anvende regneark til å gjennomføre økonomiske analyser
  • kunne anvende tekstbehandling og presentasjonsverktøy for formidling av bl.a. økonomiske analyser

 

Pensumlitteratur

Hoff, Kjell Gunnar, Helbæk, Morten og Bjørneak, Trond (2015). Økonomistyring 2. (6. utgave), kap. 1-12

ISBN 978-82-150-2556-8

 

Hoff, Kjell Gunnar og Helbæk, Morten (2015). Arbeidsbok til Økonomistyring 2. (6. utg.).

ISBN 978-82-1502-557-5

(Endringer i emnet kan forekomme.)

Studiebelastning:
7,5 studiepoeng, deltid
 
Varighet:
Et semester
 
Eksamen:

Mer informasjon kommer.

 
 
Pris:
8900,-
 
 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.