Regnskapsanalyse og verdsetting – 7,5 stp.

 

Anbefalte forkunnskaper

Enkeltemnet Regnskap eller tilsvarende.

 

Emneinnhold

Emner gir kunnskap om og gjør deg i stand til å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. I emner vil sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet bli gjennomgått.

 

Forventet læringsutbytte

Det overordna målet er at studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk og basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet.

 

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene
 • kunne beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med regnskapsanalyse og gjøre vurderinger av bedriftens lønnsomhet , likviditet, finansiering og soliditet
 • ha innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • kjenne til regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • kunne utarbeide et enkelt konsernregnskap (uten skatt)
 • kunne utabeide kontantstrømanalyse med MVA-spesifisering
 • kjenne til de øvrige bestemmelser i regnskapsloven og bokføringsloven

 

Studenten skal ha forståelse for og kunne reflektere over

 • brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • resultat- og balanseorientering
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk

 

Studenten skal ha kjennskap til forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori og forutsetningene for finansregnskapet.

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- videoforelesninger

- øvinger med veiledning

 

 

 

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Studiebelastning:
7,5 studiepoeng, deltid
 
Varighet:
Et semester
 
Eksamensform:

Emnekode: Øko3251FU

5t skriftlig skoleeksamen

 

 
Pris:
8900,-
 
 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.