Praktiske opplysninger om studiegjennomføring

Opptak

 

Søknadsfrist for oppstart høst:  1.august
Søknadsfrist for oppstart vår: 1. januar

 

I første runde er det Folkeuniversitetet Midt-Norge som tar i mot påmeldingen og vitnemålene dine. Vi sender papirene dine videre til Nord universitet som foretar det formelle opptaket. Du får studentstatus ved Nord universitet.

Like etter opptak får du en e-post med et studentnummer og en veiledning til hvordan du aktiverer en ‘bruker’ ved Nord universitet. Denne brukeren er din innlogging til Studentweb og til Fronter. I Studentweb registrerer du hvilke fag du skal ta det aktuelle semesteret og du melder deg opp til eksamen der.

Fronter er Nord universitet sitt læringsstøttesystem og der vil de legge eksamensinformasjon, og opprette eksamensrom for utelevring og innlevering av hjemmeeksamen.

 

 

 

Oppstart

Ved starten av hvert semester holdes et åpent informasjonsmøte på nett hvor dere får praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

Nettforelesninger og seminarer

Alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan derfor følge dem når det passer for deg. I tillegg arrangeres det interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Foreleserne kommer fra Nord universitet, og seminarlederne er relevante fagressurser fra næringslivet.

 

Karakterutskrift

Det utstedes karakterutskrift (i skalaen A-F) for hvert avsluttet fag.

 

Lånekassen

Alle våre studier er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Du må ta minimum 15 sp pr semester for å få støtte fra Lånekassen. (https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/krav-og-vilkar-for-a-fa-stotte/utdanning-pa-deltid/)

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

 

Vi gjør utdanning tilgjengelig for deg der du bor - når du har tid!

 

 

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.