Markedsføring – 7,5 stp.

 

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskap ut over opptakskravet.

 

Emneinnhold

I dette emnet gjennomgås forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og prosesser skal kan bidra til å utvikle virksomhetens markedstilbud. Det legges vekt på allmenne modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget.

 

Forventet læringsutbytte

Det overordnede målet for emnet markedsføring er å utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og dermed virksomhetens inntekter. Markedsføring fokuserer på prosesser for å utvikle virksomhetens markedstilbud, samt kommunikasjon og leveranse av disse til markedet. Modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget er verktøy for å gjennomføre utviklingsprosesser.

 

Studentene skal:

• Ha kunnskap om hvordan markedsorienterte bedrifter kan utvikle sitt markedstilbud, og hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer dette til markedet
• Ha innsikt i etiske og miljømessige utfordringer i tilknytning til sentrale problemstillinger innen markedsføring
• Ha kunnskap om og kunne anvende sentrale modeller og teorier innen:
       o Markeds- og kundeorientering
       o Etikk, miljø og samfunnsansvar: Defensive og offensive strategier
       o Segmentering, differensiering og posisjonering
       o Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder
       o Relasjons- og dialogmarkedsføring
       o Produkt- og tjenesteutvikling
       o Merke- og omdømmeledelse
       o Markedskanaler
       o Prissetting
       o Markedskommunikasjon (også gjennom for eksempel sosiale medier)
       o Salg
       o Planlegging, organisering, økonomiske analyser og kontroll

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- videoforelesninger

- øvinger med veiledning

 

Pensumlitteratur

 • Selnes, F & Lanseng, E.J. (2014). Markedsføringsledelse. Oslo: Gyldendal akademisk (SL)
 • Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 9. januar 2009 (L)
 • Kompendium (K)


(Endringer i emnet kan forekomme.)

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:
7,5 studiepoeng, deltid
 
Varighet:
Et semester
 
Eksamen:
Emnekode: Øko150FU
4 timers skriftlig skoleeksamen
 
 
Pris:
8900,-
 
 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.