Prosjektledelse – 7,5 stp.

 

Forkunnskaper

Det er ingen krav om forkunnskaper ut over opptakskravet.

 

Emneinnhold

Emnet skal gi innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Emnet skal også gi innsikt i ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter. Det er et mål å belyse prosjekter og prosjektarbeid ut fra et strategisk synspunkt.

 

Forventet læringsutbytte

 

Kunnskaper

 

Studenten har kunnskap om

  • strategisk forankring av prosjekter
  • organisering av prosjekter
  • planlegging og gjennomføring av prosjekter
  • ledelse og oppfølging, ansvarsfordeling og aktiviteter i prosjekter
  • gruppe- og teamprosesser i prosjekter
  • informasjonsarbeid knyttet til prosjekter

 

Ferdigheter

 

Studenten skal kunne

  • analysere og forstå utfordringer knyttet til prosjektarbeid og drøfte mulige løsninger
  • anvende teori i møtet med praksisrelevante problemstillinger

 

Generell kompetanse

 

Studenten

  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til å øke både egen og andres innsikt

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- videoforelesninger
- øvinger med veiledning

 

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

 

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:

7,5 studiepoeng, deltid

Varighet:

Et semester

Eksamen:

Emnekode: Oal1201FU

24 timers hjemmeeksamen

Pris:

8900,-

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.