Endringsledelse (7,5 studiepoeng)

 

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper ut over opptakskravet.

Emneinnhold

I dette faget får du kunnskap om og innsikt i hvordan du skal lede endringsprosesser i bedriften. Du skal gjennom strategiske analyser og utviklingsstrategier sikre bedriftens eksistensberettigelse.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

  • kunne forstå og anvende perspektiver på endringsledelse

  • kunne bruke endringsteorier på en kritisk måte

  • kunne identifisere og anvende strategier i forhold til endring

  • ha innsikt i endringsledelse i ulike faser og i forhold til organisasjoners endringsevne

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

  • øvinger med veiledning

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:

7,5 studiepoeng, deltid

Varighet:

Et semester

Eksamen:
Emnekode: O3451FU
24 timers hjemmeeksamen

Pris:

8900,-   

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.