Strategi – 7,5 stp.

 

Anbefalte forkunnskaper

Emnene Praktisk ledelse og Markedsføring, eller tilsvarende.

 

Emneinnhold

Emnet omhandler strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming. Det vil i emnet også bli lagt vekt på strategiske planprosesser i en virksomhet.

 

Forventet læringsutbytte

Det overordnede målet er at studentene skal tilegne seg innsikt i og forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming og derved gjøre dem kvalifisert for å anbefale og delta i strategiske planprosesser i en virksomhet.

 

Studentene skal ha kunnskap om:

 • strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsomhet
 • strategiske markeds- og ressursanalyser
 • generiske strategier
 • strategiske prosesser og perspektiver, hvorav ledelsesperspektivet er sentralt
 • hvilke teorier og antakelser strategiske verktøy bygger på
 • konsernstrategier og strategiske forretningsområder
 • strategisk markedsføring, differensiering, valg av målgrupper, posisjonering, profilering og e-strategier
 • strategi i dynamiske omgivelser, innovasjon og læring
 • samfunnsansvar og etikk
 • innovasjon og forretningsmodellering

 

Studentene skal også:

 • kunne bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg
 • kunne gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med fokus både på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser. Studentene skal kunne anvende og integrere relevante modeller og analyser fra øvrige økonomisk-administrative fag som inngår i utdanningen. Den strategiske analysen skal gjennomføres ved hjelp av trinnene i strategiprosessen:
  • formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål
  • strategianalyser (eksterne faktorer, interne faktorer) og strategiske muligheter
  • strategivurderinger og -valg
  • implementering av strategier, evaluering og kontroll

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

 • videoforelesninger
 • øvinger med veiledning

 

Pensumlitteratur

Endringer kan forekomme, følg med HER for oppdatert pensumlitteratur.

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Studiebelastning:

7,5 studiepoeng, deltid

 

Varighet:

Et semester

 

Eksamen:
Emnekode: Øko261FU
72 timers hjemmeeksamen

 

Pris:

8900,-

 

 

 
 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.