I tiden

Vi lever i et samfunn med kontinuerlig endring og utvikling, økende konkurranse og større krav til effektivisering. Omstilling og nyutvikling krever dyktige ledere og medarbeidere med god og relevant kompetanse.

Kompetanseheving

Økt kompetanse gir innsikt, forståelse og økt selvtillit, som igjen gir økt mestringsfølelse og personlig utvikling. Dette vil gi deg muligheten til å løse nye utfordringer både i og utenfor ditt arbeidssted.

Der du er –når du vil

I en hektisk familie- og arbeidshverdag kan etter- og videreutdanning være en utfordring. Våre fleksible undervisningsløsninger er tilpasset dette og vil gjøre etter- og videreutdanning mulig også for deg. Vi tilbyr kombinasjonsløsninger med seminarer/samlinger på ettermiddag/kveldstid og helg, og nettundervisninger for gjennomgang når det måtte passe for deg.

Praktisk-teoretisk undervisning

I nettforelesningene vil du møte dyktige teoretikere med lang erfaring innenfor sine fagfelt. Seminarundervisning og fellessamlinger ledes av dyktige næringslivsaktører med bred erfaring og kompetanse innenfor de enkelte fagfelt. Kombinasjonen av teoretisk- og praktiskrelatert undervisning vil gi deg en unik tilnærming til stoffet og du vil på denne måten enkelt kunne ta med deg og benytte kompetansen i egen arbeidshverdag.

Vi ser deg

Som student hos oss får du individuell faglig veiledning og mentorordninger. På denne måten vil vi kunne ivareta dine behov og bistå slik at du får mulighet til å oppnå den faglige utviklingen som er viktig for deg.

 

 

Faglig krydder

Som student ved Folkeuniversitetet  får du anledning til å delta på ulike kurs i tillegg til den ordinære undervisningen. Det vil variere fra semester til semester hvilke kurs som tilbys. slike kurs kan være:

Kurs i basic Office-pakken (Påmelding):

I arbeidshverdagen er bruk av data/it-verktøy blitt en nødvendighet for mange. Vi tilbyr opplæring i Word-tekstbehandling, Excel-regneark og Powerpoint. Du får anledning til å opparbeid deg nødvendig kompetanse til å håndtere disse verktøyene på en god og effektiv måte.

Presentasjonsteknikk (Påmelding):

Å utforme og holde en god presentasjon er viktig, og kan i enkelte tilfeller være av helt avgjørende betydning for deg selv eller din virksomhet. Du vil få profesjonelle tips til oppbygging og fremføring av dine foredrag, for å vekke interesse og dermed nå frem med ditt budskap. Du vil også få tips til å kunne håndtere uforutsette situasjoner, og takle nervøsitet.

Rekrutteringsarbeid (Påmelding):

Rekruttering av medarbeidere er en krevende prosess. En vellykket rekruttering innebærer at du får den kompetanse, erfaring og de ideene som er nødvendig for virksomhetens utvikling. Velger du riktig person, vil rekrutteringsprosessen være en fornuftig investering i virksomhetens fremtid. Skulle du derimot velg feil, vil dette kunne bli svært kostbart. Her vil du møte erfarne rekrutterere som gir deg innspill og enkle verktøy for å kunne gjennomføre en god og effektiv rekrutteringsprosess. Dette vil kunne bidra til at du velger riktig kompetanse til riktig stilling i din bedrift.

Medarbeidersamtaler (Påmelding):

Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs. Oppfølging og ivaretakelse av denne ressursen er derfor en nødvendig og riktig prioritering. Gjennomføring av gode medarbeidersamtaler krever at forberedelser, gjennomføring og oppfølging skjer på en måte som oppleves som nyttig for begge partene.

Klarspråk (Påmelding):

Med Klarspråk mener vi et korrekt, klart og brukertilpasset språk. Skriftlig informasjon skal være forståelig for mottaker og det er derfor viktig at språket er klart og tydelig. Å uttrykke seg klart betyr ikke å forenkle språket for enhver pris. Forenkling skal ikke føre til fattig og unyansert språk. Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan være fri for fagspråk. Med Klarspråk får du hjelp til å formidle budskapet klart og tilpasset mottaker.

Eksamensforberedende skrivekurs (Inngår i kursavgiften):

Alle våre studiepoenggivende fag avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen. Kunnskap må her formidles gjennom god metodikk for å oppnå gode resultater. Vi arrangerer eksamensforberedende skrivekurs for å utvikle nettopp dette. Du får enkle eksamenstips og studietekniske råd for hvordan du best kan forberede deg i forkant av en slik skriftlig eksamen.

Inspirasjonsforedrag (Inngår i kursavgiften):

Vi inviterer forskjellige gjesteforelesere som presenterer relevante og ofte tidsaktuelle tema.

 

 

Et samarbeid mellom :

          Nord universitet

 

 

Copyright Folkeuniversitetet  © 2015. All Rights Reserved.